MC körkort frågor

MC körkort frågor

 1. Påstående:
  • Man måste vara försiktig när man fyller på bromsvätska eftersom den har en frätande efekt på lackering och plastdetaljer
 2. Under vilken del av en kurvtagning ska din hastighet vara som lägst?
  • I BÖRJAN – För att du ska kunna ta kurvan säkert och för att du ska kunna gasa dig ut ur den så ska du minska hastigheten innan du påbörjar själva kurvtagningen.
 3. Vilken typ av olyckor resulterar varje år i flest dödsfall?
  • SINGELOLYCKOR – De tre vanligaste orsakerna (ofta i kombination med varandra) bakom singelolyckor är:
   • Alkohol eller droger
   • trötthet
   • för hög hastighet
  • Singelolyckor sker oftast på landsvägar, det vill säga utanför tätbebyggda områden, på natten eller i gryningen. Mötesolyckor resulterar varje år i näst flest dödsfall.
 4. Alkoholpåverkan på människan:
  • 0,1 – 0,4 – Överskattar vår förmåga, längre reaktionstid och mindre hämningar
  • 0,4 – 1,0 – Sämre syn och koordinationsförmåga
  • 1,0 – 2,0 – Dubbelseende och balanssvårigheter
  • 2,0 -3,5 – Faller i djup sömn (däckar)
  • 3,5 – 5,0 – Hamnar i koma eller dör
 5. För man skjutsa en passagerare när man har A1-körkort:
  • Ja, om motorcykel är godkänd för passagerare och man har fyllt 18 år
 6. Hur påverkar reaktionssträckan om du ökar hastigheten från 30km/h till 90km/h (reaktionstiden oförändrad)
  • Den blir tre gånger längre (Exempel enligt förmel: 30 km/h = 3 x 3 = 9m; 90 km/h = 9 x 3 = 27m)
 7. Ungefär hur många omkommer i trafiken i Sverige varje år:
  • 300-400 personer
 8. Hur lång är avståndet mellan två kantstolpar på en rak motorväg?
  • 100 meter
 9. Vilket hastighet gäller på dem vägar där flest mc-förare omkommer eller skadas svårt?
  • 70 – 80 km/h
 10. Med vilket djur sker flest viltolyckor?
  • Rådjur
 11. Du närmar dig ett backkrön på en landsväg där 70 km/h gäller. På din sida av vägen, nära backkrönet, går en fotgängare. Hur bör du agera?
  • Du bör placera motorcykeln nära mitten av körfältet och passera fotgängaren i låg hastighet.
 12. Du ska ta starthjälp från en bil för att få igång din motorcykel. Ska bilens motor och elsystem vara igång under processen?
  • NEJ – Om du tänker ta starthjälp från en bil måste du tänka på att bägge batterierna måste ha samma voltstyrka samt att startbatteriet ska vara välladdat och i gott skick. Det är säkrast att ladda utan att bilens motor eller elsystem är igång, såbörja hela processen med att ta ur nyckeln ur bilens tändning. Annars kan motorcykelns elsystem ta skada.
 13. Vad kan för lågt lufttryck i däcken leda till?
  • Att motorcykeln börjar wobbla
 14. Hur får du det bästa väggreppet i hala kurvor?
  • Genom att köra långsamt och luta dig inåt och motorcykeln utåt i kurvan
 15. När eller var måste du enligt lag hålla “tillräckligt låg hastighet”?
  • Vid smutskigt väglag där det finns risk för att någon utsätts för stänk
 16. Ungefär hur många människor omkommer i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år?
  • 60 – 70
 17. Ungefär hur många promille alkohol i blodet motsvarar 24 timmar utan sömn, sett till reaktionstiden?
  • 0,8
 18. Hur många lyktor krävs baktill på en tvåhjulig motorcykel?
  • 3
 19. Ungefär hur stor del av alla motorcykelolyckor är singelolyckor?
  • 40%
 20. Vilken eller vilka bromsar ska du använda om din motorcykel börjar wobbla?
  • Bakhjulsbromsen
 21. För vilken minimihastighet måste ett motorfordon vara konstruerad för att klassificeras som en motorcykel?
  • 45 km/h
 22. Hur förändras motorcykelns rörelseenergi om du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h?
  • Den niodubblas ( 9 )
 23. Vad är den minsta tillåtna tjockleken på bromsbelägg?
  • 1 milimeter
 24. Ungefär hur stor andel av alla körkortsinnehavare är män?
  • 50%
 25. Vad kan du göra för att minska din motorcykels bränsleförbrukning?
  • Planera din körning
  • Undvik att bromsa och stanna i onödan
  • Motorbromsa istället för att bromsa
  • Kör så lite som möjligt på 1:an
  • Hoppa över växlar
  • Kör på höga växlar
  • Försök hålla dig under 3000 varv/minut (katalysatorn fungerar bättre då)
 26. Hur bred får en lätt motorcykel inklusive last vara?
  • 120 cm
 27. Hur många kilowatt motsvarar en hästkraft?
  • 0,736 kW
 28. Tillhör parkeringsvakter den grupp av tjänstemaän vars anvisningar du måste följa?
  • JA
  • Du måste följa en anvisning som ges av en:
   • Polisman
   • Bilinspektör
   • Vägtransportledare
   • tulltjänsteman
   • Trafiknykterhetskontrollant
   • Parkeringsvakt
   • Vägarbetare med röd flagga
   • Annan person utsedd av en myndighet för att dirigera trafiken
  • Dessa anvisningar gäller föra trafikregler, trafikljus och vägmärken.
 29. Räknas betteriernas vikt in i en eldriven motorcykels tjänstevikt?
  • NEJ
 30. Var sker flest dödsolyckor med motorcykel?
  • I kurvor
 31. En tvåtaktsmotor arbetar i:
  • kompressionstakt
  • arbetstakt
 32. En fyrtaktsmotor arbetar i:
  • insugningstakt
  • kompressionstakt
  • arbetstakt
  • avgastakt
 33. Vad är bashastigheten utanför tätbebyggda områden?
  • 70 km/h
 34. Under vilken period sker flest trafikolyckor där personer dödas eller skadas svårt?
  • Juni – Augusti
 35. Var sker den största delen av alla olyckor mellan motordrivna fordon och fotgängare?
  • På eller i närheten av övergångsställen
 36. Ungefär hur många motorcyklister omokommer varje år i Sverige?
  • 30 – 50
 37. Ungefär hur många personbilar finns det i trafik i Sverige?
  • 4,5 miljoner
 38. Vad kan öka risken att din motorcykel stegrar?
  • En felaktig ställning
  • En väldigt kraftig acceleration
  • Felaktig placerad last
 39. Till vad kommer du om du följer lokaliseringsmärket  unesco_varldsarv ?
  • Ett av UNESCO beslutad världsarv
 40. Vilken eller vilka reflexer måste finnas baktill på en motorcykel?
  • Endast en reflex som återkastar rött ljus
 41. Var är risken för halka som störst när det är snö på vägen?
  • I vältrafikerade korsningar
 42. Vilken myndighet är ansvarig för att ta fram bestämmelser om fordon och dess utrusning?
  • Transportstyrelsen
 43. Vilka avgasutsläpp orsakar cancer?
  • Kolväten
 44. Ungefär hur många personer skadas i trafiken varje år?
  • 20 000
 45. Är det tillåtet att kombinera helljus med varselljus vid mörkerkörning?
  • JA
 46. Du närmar dig en avfart på en motorväg. När ska du normalt börja sänka farten?
  • Så fort du passerat vägmarkeringen där avfartssträckan börjar
 47. Vad är den så kallade “svarta halkan”?
  • Den förrädiska halkan som kan uppstå blixtsnabbt
 48. Vilka avgasutsläpp orsakar cancer?
  • Kolväten.
 49. Hur många lyktor krävs baktill på en tvåhjulig motorcykel?
  • 3

OBS – Sidan uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar!!! – Uppdaterad: 2017-03-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait